/ ساختار سازمانی / معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان / معرفی معاون

معرفی معاون

 

 

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: دکترهمايون مؤتمني            

پست الکترونیک:  motameni@iausari.ac.ir 

 

سوابق تحصيلي:

- ديپلم رياضي فيزيک از دبيرستان شهيد بهشتي بابل (خرداد 1368)

- کارشناسي کامپيوتر – نرم افزار از دانشگاه شهيد بهشتي تهران (شهريور 1374)

   عنوان پروژه: شبيه سازي مديريت حافظه    استاد راهنما: دکتر صالحي فتح آبادي

- کارشناسي ارشد کامپيوتر- هوش ماشين از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (تير 1377)

  عنوان پايان نامه: مدل يادگيرنده هوشمند        استاد راهنما: دکتر صراف زاده

- دکتراي کامپيوتر – نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (مرداد 1386)

  عنوان رساله: كاربرد روش‌هاي رسمي در درستي‌يابي و ارزيابي مدل‌هاي UML با استفاده از شبكه‌هاي پتري

    استاد راهنما : دکتر علي موقر رحيم آبادي

 

سوابق كاري:

 • دانشیار گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 • معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري از سال 1385 تا تیر 1390.
 • رئيس شوراي پژوهشي منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي از خرداد 1387 تا سال 1390.
 • رئيس شوراي انتشارات منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي از مهر 1387 تا سال 1390.
 • عضو شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي.
 • عضو كميته برگزاري كرسيهاي نظريه‌پردازي، نقد و مناظره منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي.
 • مديرمسئول مجله علمي پژوهشی Journal of Advances in Computer Research دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 • عضو کارگروه تخصصی شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات.
 • مسئول كارگروه ارزيابي علمي رشته مهندسي كامپيوتر منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي.
 • عضو تيم سنجش و نظارت منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي.
 • عضو هيات تحريريه مجله علمي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 • مديريت گروه مقطع كارشناسي ارشد كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 • مديريت گروه مقطع دکتری كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 • عضو شوراي برنامه‌ريزي قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 • داور مقالات در ژورنال بين المللی Applied Soft Computing  (جزء فهرست مجلات ISI ).
 • داور مقالات در ژورنال بين المللی International Journal Engineering (علمي پژوهشي).
 • داور مقالات در ژورنال بين المللی Scientific Research and Essays(ISI).
 • عضو هيات تحريريه در ژورنال بين الملليJournal  World Information Technology.
 • عضو هيأت رئيسه كنفرانس بين المللي Applied Soft Computing در كشور ايتاليا ، November 2008.
 • دبير علمي همايش اتحاد ملي و انسجام اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال 1386.
 • دبير علمي همايش منطقه‌اي انرژي هسته‌اي و كاربرد آن، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال 1386.
 • عضو هيات رئيسه و دبير همايش منطقه‌اي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، سال 1387.
 • دبير علمي همايش منطقه‌اي علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال 1387.
 • دبير علمي همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات: كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال 1388.
 • عضو كميته علمي همايش منطقه‌اي دستاوردهاي نوين در مهندسي برق و کامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد جويبار، سال 1389.
 • عضو كميته برگزاري همايش ملي كشاورزي در ايران 1404، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، سال 1389.
 • عضو كميته علمي چهارمين كنفرانس بين‌المللي Fuzzy Information & Engineering، دانشگاه شمال آمل، سال 1389.
 • عضو كميته علمي و دبير همايش ملي رويكردهاي نوين در پرستاري و مامائي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال 1389.
 • عضو كميته علمي و دبير همايش منطقهاي نقش مازندران در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، سال 1389.
 • عضو كميته علمي همايش منطقه‌اي برق و كامپيوتر ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا، سال 1389.
 • داور همایش ملی نیروگاههای برق، شرکت برق منطقه ای مازندران ، سال 1389.
 • عضو كميته علمي همايش منطقه‌اي كامپيوتر ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بهشهر، سال 1390.
 • رئيس كميته علمي همايش منطقه‌اي مكاترونيك و رباتيك، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور، سال 1390.
 • مديريت گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد آمل.
 • عضو كميته تخصصي گروه كامپيوتر دانشگاه شمال.
 • سابقه همکاري با دانشگاه علم و صنعت ايران (بهشهر)، دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم و فنون، دانشگاه امام حسين (ع) ، دانشگاه شمال، دانشکده نفت، دانشگاه آزاداسلامي واحد آيت‌اله آملي، دانشگاه آزاداسلامي واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نکا به عنوان مدرس دروس تخصصي.
 • استاد راهنما و مشاور پايان‌نامه‌هاي کارشناسي ارشد.

 

 

 

مقالات ژورنال:

 1. H.Motameni, A.Movaghar, M.Fadavi Amiri, April 2007,"Mapping Activity Diagram to Petri Net: Application of Markov Theory for Analyzing Non-Functional Parameters", International Journal of Engineering(IJE), Transaction B: Applications, Volume 20, Number l, 65-76.          (علمي پژوهشي وزارت علوم)
 2. H.Motameni, A.Movaghar, B.Shirazi, M.Aminzadeh and H.samadi , 2008 , "Analysis Software with an object-oriented Petri net model", World Applied Science Journal , Volume 3 , Number 4, 565-576, ISI Listed.
 3. H.Motameni, A.Movaghar, M.Siasifar, H.Montazeri and A.Rezaei , 2008 , "Analytic Evaluation on Petri Net by Using Markov Chain Theory to Achieve Optimized Models", World Applied Science Journal, Volume 3, Number 3, 504-513, ISI Listed.
 4. H.Motameni, A.Movaghar, M.Ebrahimi, S.Peirovi and A. Khosrozadeh Ghomi, 2008 ,"Designing a Software Tool for Evaluating Qualitative Parameters ", World Applied Science Journal, Volume 3, Number 4, 559-564, ISI Listed.
 5. H.Motameni, A.Movaghar, I.Daneshfar, H.Nematzadeh and J.Bakhshi, 2008, "Mapping to Convert Activity Diagram in Fuzzy UML to Fuzzy Petri Net", World Applied Science Journal, Volume 3, Number 3, 514-521, ISI Listed.
 6. H.Shirgahi, S.Shamshirband and H.Motameni, P.Valipour, 2008, "A New Approach for Detection by Movement of Lips base on Image Processing and Fuzzy Decision", World Applied Science Journal, Volume 3, Number 2, 323-329, ISI Listed.
 7. H.Shirgahi, H.Motameni and A.H.Gandomi, P.Valipour, 2008, "A New Approach of Query Optimization with Join of N Relations", World Applied Science Journal, Volume 3, Number 2, 330-335, ISI Listed.
 8. K. Niaz-Azari, M. Salehi, H. Motameni and A. Zati-Rostami, 2008, " Electronic Management in New Management in the Global Village", World Applied Science Journal, Volume5, Number 5, 563-565, ISI Listed.
 9.  A.Zati-Rostami, K.Niaz-Azari, H.Motameni and M.Salehi,2008, "Developing Two Integrated Approaches to Producing Nano Products", World Applied Science Journal, Volume5,Number 5, 560-562, ISI Listed.
 10.  H.Motameni, I.Daneshfar, H.Bakhshi and H.Nematzadeh, 2010,"Transforming Fuzzy State Diagram to Fuzzy Petrinet", Journal of Advances in Computer Research, Vol 1, Num 1, 29-44, (علمي پژوهشي).
 11.  G.Mahmudi, K.NiazAzari, H.Tahmasbi, H.Motameni ,2010 " Assesment of the Me Ntal (Psychological) Healthiness at MS Patient ", World Applied Science Journal, Volume 8 ,Number 2,224-228, ISI Listed.
 12.  N.Danesh, H.Shirgahi and H.Motameni ,2010 "Optimizing N Relations Join Queries by Genetic Algorithm", Scientific Research and Essays , Volume 5 ,Number 13,1576-1582.
 13.  H.Motameni, H.Shirgahi, 2010, "Bandelet based Vector Quantization Coder [BVQC] Design for Gray Scale Image Compression", International Journal of the Physical Sciences, Volume 5, Number 14, 2230-2235, Web of Science.
 14.  F.M.Nakhaei, H.Motameni, A.Pahlavan and A.Zati-Rostami, 2010, "Design and Lights Using Solar Radition Models and Usage from Nano Materials", World Applied Science Journal, Volume 7 ,(supplement 1).61-63, ISI Listed.
 15.  A.Zati-Rostami, H.Motameni, M.Alizadeh-Nozari, 2011, "Economic and Technical Analysis and the Use of Geothermal Energy in Nano Materials", Middle East Journal of Scientific Research, Volume 7, Number 1, 115-119, ISI Listed.
 16.  E.Akbari, R.Noorian, H.Motameni, "Mapping Sequence Diagram in Fuzzy UML to Fuzzy Petri Net ", Iranian Journal Optimization, Vol 2, 2010, 1-8.(علمي پژوهشي)
 17.  D.Yaraei, H.Motameni and M.Salehi, 2011, "the comparison of the effect of traditional teaching method and the effect of using elda chat room software on learning English language in mazandaran guidance smart schools(grade 2)", Middle East Journal of Scientific Research, Volume 7, Number 6, 876-883, ISI Listed.
 18.  M.Poyanrad, H.Motameni(corresponding author), H.Alinejadrokni and R.Pourdadash, 2011, "Improving web engineering and agile iconix process", Middle East Journal of Scientific Research, Volume 8, Number 1, 274-281, ISI Listed.
 19.  Kh.Mirzaei, H.Motameni and R.Enayatifar, 2011, "New Method for Edge Detection and De noising via Fuzzy Cellular Automata" , International Journal of the Physical Sciences, Vol 6(13), 3175-3180, Web of Science.
 20.  M.Aboutalebi, H.Shirgahi and H.Motameni, 2011, "Distributed Flexible Manufacturing System (FMS) Scheduling using Memetic Algorithm, Particle Swarm Optimization and Timed Petri Net" , International Journal of the Physical Sciences, Vol 6(14), 3557-3563, Web of Science.
 21.  H.Motameni and N.Mohsenian, 2011, "Using Genetic Algorithms in an Electronic Market to Predict Future Best-Selling Products", Middle East Journal of Scientific Research, Vol 8(4), 826-830, ISI Listed.
 22.  B.Barzegar and H.Motameni, 2011, "Modeling and Simulation Firewall Using Colored Petri Net", World Applied Sciences Journal, Vol 15(6), 826-830, ISI Listed.
 23.  B.Barzegar, H.Motameni, Z.Ramezani and Z.Yousefi, 2011, "Modeling and Simulation of Pipeline by Colored Petri Net", World Applied Sciences Journal, Vol 15(6), 831-834, ISI Listed.
 24.  B.Barzegar, H.Motameni, 2011, "Optimality of the flexible job shop scheduling system based on Gravitational Search Algorithm", Journal of Advances in Computer Research, Vol. 2(4), 1-12, (علمي پژوهشي).
 25.  B.Barzegar, H.Motameni and H.Bozorgi, 2012, "Solving Flexible Job-Shop Scheduling Problem Using Gravitational Search Algorithm and Colored Petri Net", Journal of Applied Mathematics, Vol 2012, 1-20, Web of Science.
 26.  B.Barzegar, H.Motameni, M.Zarinpour and F.Gholami, 2012, "Scheduling analysis of flexible job shop system by improved gravitational search algorithm", African Journal of Business Management, Vol. 6(23), 7005-7015.
 27.  B.Barzegar, H.Motameni, 2013, "Solving Flexible Job-Shop Scheduling Problem using Hybrid Algorithm Based on Gravitational Search Algorithm and Particle Swarm Optimization", Journal of Advances in Computer Research, Vol.4(3), 69-81, علمي پژوهشي.
 28. M.Karimi and H.Motameni, 2013, "Tasks Scheduling in Computational Grid using a Hybrid Discrete Particle Swarm Optimization", International Journal of Grid and Distributed Computing, Vol.6 No.2, 29-38.
 29. R.Salimi, H.Motameni, H.Omranpour, 2014, " Task scheduling using NSGA II with fuzzy adaptive operators for computational grids", Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol74, 2333-2350, Web of Science. IF=1.179.
 30. H.Motameni, M.Nemati, H.Nematzadeh, R.Salimi, 2014, "Mapping CRC Card into Stochastic Petri Net for Analyzing and Evaluating Quality Parameter of Security", International Journal of Engineering (IJE), Transaction B: Applications, Volume 27, Number 5, 689-698. (علمي پژوهشي وزارت علوم)
 31.  S.Salmanpour, H.Omranpour and Homayun Motameni, "Optimal path planning for mobile robot using Intelligent Water Drops algorithm", Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, In Press, Web of Science.
 32.  H.Nematzadeh, H.Motameni, R.Mohamad and Z.Nematzadeh, “QoS Measurement of Workflow-Based Web Service Compositions Using Colored Petri Net”, The Scientific World Journal, Vol.2014.
 33. H.Hasannejad, H.Motameni and H.Nematzadeh, “Selection of Appropriate Software Architecture Style with Square Spline in Style based Systems, vol7(6) 808-804.
 34. S.Abbasabadi, F.Nazeryan and H.Motameni, 2014,“Transforming UML Fuzzy Interaction Overview Diagram to Fuzzy Petri Net”, Chemical and Process Engineering, Vol.36, NO.2, 349-357, Web of Science.(IF=0.394)
 35. Homayun Motameni, Alieh Paykar, Morphology of Compounds as Standard Words in Persian through Hidden Markov Model and Fuzzy Method Journal of Intelligent and Fuzzy Systems(JIFS), ISI (wos), Impact factor:1.812, 2016.
 36. Homayun Motameni,  A Formal Approach to Modeling and Prediction of Software System Security Based on Stochastic Petri Net, Journal of AI and Data Mining, ISC, Published  Vol 3, No 1, 2015, 75-81. 
 37. Ali mohsenzadeh,  Homayun Motameni, A trust model between cloud entities using fuzzy mathematics, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems(JIFS), ISI (wos), Impact factor:1.812, 2015.
 38. S.Salmanpour, H.Omranpour, H.Motameni, "An intelligent water drops algorithm for solving robot path planning problem", Computational Intelligence and Informatics (CINTI), 2013 IEEE 14th International Symposium on, November 19-21, Budapest, 2013.
 39.  Homayun Motameni, Improvement of PSO for multi-objective problems using leader selection and uniformity distribution criteria, Journal of AI and Data Mining, ISC, Published, 2015.
 40.  Ali Mohsen zadeh, homayun motameni, meng joo er, A New Trust Evaluation Algorithm Between Cloud Entities Based on Fuzzy Mathematics, International Journal of Fuzzy Systems,  2016
 41.  Negin Misaghian, Homayun Motameni, An approach for requirements prioritization based on tensor decomposition, Requirements Engineering, 1-20, 2016/12/7

 

 1. "حل معادله انتگرال فردهلم نوع دوم با هسته منفرد"، محسن رباني، همايون مؤتمني، مجله علمي پژوهشي رياضيات كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان، شماره 22، سال ششم، 1388.
 2. "تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر هويت دانشجويان"، همايون مؤتمني، رضا يوسفي، سيده خديجه معافي، ابوالقاسم بريماني و كيومرث نيازآذري، مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه تربيتي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، شماره بيست و يكم، زمستان 1388.
 3. "بررسی انتظارات و عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیات علمی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران"، محمد صالحی، محمد حاجی­زاد و همایون مؤتمنی، مجله علمی پژوهشی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال دوم، شماره سوم، پائیز 1390.
 4. "بررسي نقش مولفه هاي برنامه درسي پنهان بر يادگيري دانش آموزان در مدارس متوسطه "، وحيد فلاح، ابوالقاسم بريماني، كيومرث نيازآذري، همايون مؤتمني و هيلدا مهدوي، مجله علمي پژوهشي پژوهشگر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه، سال نهم، بهار 1391.
 5. حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ابتکاری، همایون موتمنی، مجله علمی پژوهشی تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 93.
 6. ارائه یک مدل ارزیابی اعتماد فازی برای افزایش امنیت میان موجودیت های سیستم ابری با استفاده از شبکه پتری، علی محسن زاده، همایون موتمنی، جواد وحیدی  پدافند الکترونیکی و سایبری، سال چهارم، شماره 1، بهار 1395، ص 34-19.

 

 

مقالات كنفرانس:

 1. H.Motameni, A.Movaghar, B.Kardel, "Verifying and Evaluating UML Activity Diagrams by Converting to CPN " , Proc of The International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithm for Scientific Computing, September 25-29 2005, Timisoara, Romania (Oral Presented)  ,  SYNASC05
 2. H.Motameni, A.Movaghar, M.Mozafari, "Evaluating UML State Diagrams Using Colored Petri Net" , Proc of The International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithm for Scientific Computing, September 25-29 2005, Timisoara, Romania (Oral Presented) ,   SYNASC05
 3. H.Motameni, A.Movaghar, M.Siasifar, H.Montazeri and M.Zandakbari, "Using Markov Theory for Deriving Non-Functional Parameters on Transformed Petri Net From Activity Diagram", Proc of Software Engineering Conference (Russia) , SEC(R) , 16-17 November 2006 , Moscow, Russia. (Oral Presented)
 4. H.Motameni, A.Movaghar, M.Siasifar, H.Montazeri, "Mapping State Diagram to Petri Net: an Approach to Use Markov Theory for Analyzing Non-Functional Parameters" IEEE, Proc of International Conference on Computer, Information and System Science, December 4-14 - 2006 , University of Bridgport, USA.    (Oral Presented)
 5. H.Motameni, A.Movaghar, M.Zandakbari, "Deriving Performance Parameters from the Activity Diagram Using GSPN and Markov Chain" , Proc of International Conference on Computer Science and Software Development, National University, San Diego, California, June 27-29 , 2006
 6. H.Motameni, A.Movaghar, M.Siasifar, H.Montazeri, "Mapping Activity Diagram to Petri Net" , IEEE International Conference on Computing in the Global Information Technology, March 4-9 2007, French.
 7. M.Zargarnataj, H.Motameni, "Electing Leader without Re-Executing Election in Distributed Systems" , International Conference on Computational Science and Engineering, June 27-30 ,2005 , Istanbul Technical University.
 8. A.Mirzaaghazadeh, H.Motameni, M.Karshenas, H.Nematzadeh, "Learning Flexible Neural Networks for Pattern Recognition" , Proc of International Conference on Computer, Information and System Science, Bangkok, Thailand, January 29-31, 2007.
 9. H.Motameni, M.Zargarnataj, "Steganography " , Proc of Computer Engineering Conf , Ferdosi University , Mashhad , Iran , 2002.
 10. H.Motameni, M.Norouzi, M.Jahandar and A.Hatami, "Labeling Method in Steganography", World Academy of Science, Nice, France, Engineering and Technology, Volume 24 , October 2007.
 11. A.Zatirostami, H.Motameni, H.Rostamicherati, "Electronic Management: Small management For Big Village", 8th WSEAS International Conference on
  APPLIED COMPUTER SCIENCE, Venice, Italy, November, 2008.
 12. H.Motameni, I.Daneshfar, J.Bakhshi, M.Aghasarshar, " Introducing Fuzzy State Diagram and Transforming to Fuzzy Petri net", 8th WSEAS International Conference on APPLIED COMPUTER SCIENCE, Venice, Italy, November, 2008.
 13. H.Motameni, A.Ghonoudi, E.Akbari, A.Rezaei, "Transforming Fuzzy State Diagram to Fuzzy Petri net", WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Bangkok, Thailand, December, 2009. (Oral Presented)
 14.  H.Nematzadeh, Safaai Bin Deris, H.Motameni, " reliability testing of UML activity diagram using fuzzy petri net ", WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, Italy, 2009.
 15.  M.Mohammadi and H.Motameni, "From None Determinestic Systems Modeling By Fuzzy Uml To Evaluation With Creating Fuzzy Petri Net Model", 4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering, Iran, 2010.
 16.  M.Mohammadi, H.Motameni, J.Vahidi and A.S.Izadi, "Evaluation And Prediction In Object Oriented Information Systems Using Fuzzy Prototypical Knowledge Discovery", 4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering, Iran, 2010.
 17.  M.Mohammadi, T.Ghasempouri, H.Motameni and J.Akbari.Torkestani, "usage of fuzzy uml in knowledge modeling", 4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering, Iran, 2010.
 18.  E.Mirzaeian, H.Motameni, S.Ghaderi and M.Babazade, "A new approach to object oriented software simulation based on UML statechart and Colored Petri Nets", International Conference on Modeling, Simulation and Control(ICMSC 2010), Egypt, 2010.
 19.  E.Mirzaeian, H.Motameni, S.Ghaderi and A.Farahi, "An Optimized Approach to Generate Object Oriented Software Test Case by Coloured Petri Net", 2nd International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2010), San Juan, Puerto Rico, USA, 2010.
 20. H.Motameni, A.Golpur and H.Nematzadeh, "Designing and Analysis of Mobile Agent in Network Management Using Petri Net", 3rd International Conference on Machine Learning and Computing(ICMLC), Singapore, 2011.
 21.  H.Motameni, M.Fallah and H.Nematzadeh, "Transforming FUZZY collaborated Diagram to fuzzy Petri Net", 3rd International Conference on Machine Learning and Computing(ICMLC), Singapore, 2011.
 22.  H.Motameni, T.Ghassempouri and H.Nematzadeh, "Evaluating the Reliability of Communication Diagram Using Fuzzy Petri Net", 2nd International Conference on Software Engineering and Service Science(ICSESS), China, 2011.
 23.  D.A.Bengar, H.Motameni and H.Jazayerirad, "Design and Implementation of a New Page Replacement Policy", International Conference on Soft-Computing and Engineering Application(ICSEA-2011), India, 2011.
 24.  H.Nematzadeh, R.Mohamad and H.Motameni, "Transforming Polymorphic Process Model to Petri Net: A Formal Way for Validating Workflow-Based Web Service Composition", 2nd International Conference on Software Engineering and Service Science(ICSESS), China, 2011.
 25.  D.A.Bengar, H.Jazayerirad and H.Motameni, "A New Page Replacement Algorithm for Improvement of Cache Performance", International Conference on Control Communication and Computer Technology(CCCT 2011), India, 2011.
 26.  K.Kiani, H.Motameni, M.Darvishi and J.Dashti, "Turbo Compressor Modelling with Fuzzy Petri net", International Conference on Oil, Gas and Environment-ICOGE, Phnom Penh, Cambodia, September 28-29, 2012.
 27. H.Motameni, S.Mohammadi and B.Alizadeh, "The Modeling of Plant Cells Salt Resistance using Hierarchical Object-Oriented Petri Net", 2nd International Conference on Medical, Biological and Pharmaceutical Sciences (ICMBPS'2012), Singapore, April 28-29, 2012.
 28.  S.Mohammadi, H.Motameni and B.Alizadeh, " The modeling of plant cells salt resistance using Hierarchical Object-Oriented Petri Net ", International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT'2012), June 16-17, Bangkok, 2012.
 29. كيومرث نيازآذري، محمدحسين رستمي چراتي، همايون مؤتمني، "كاربرد انرژي هسته‌اي در كشاورزي" ، همايش منطقه‌اي كاربرد انرژي هسته‌اي در صنعت ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، آذر1386.
 30. فرشيد مفيدنخعي، همايون مؤتمني، "كاربرد انرژي هسته‌اي در توليد برق" ، همايش منطقه‌اي كاربرد انرژي هسته‌اي در صنعت، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، آذر1386.
 31. ابراهيم اكبري، همايون مؤتمني، سارا پيروي، ميثم ابراهيمي، "طراحي يک ابزار نرم افزاري براي ارزيابي پارامترهاي کيفي با استفاده از زنجيره مارکوف براي GSPN نگاشت شده از نمودار UML"، همايش منطقه‌اي كامپيوتر، اسفند 86، واحد فردوس.
 32. كيومرث نيازآذري، ابوالقاسم بريماني، همايون مؤتمني، "بررسي اثر تكنولوژي اطلاعاتي بر بهره‌وري سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و تاثير آن در افق 1404"، همايش منطقه‌اي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، آذر 87، واحد لاهيجان.
 33. همايون مؤتمني، ياسر غراياق‌زندي، "تاثير فناوري اطلاعات در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران"، همايش منطقه‌اي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، آذر 87، واحد لاهيجان.
 34. سيدسياوش ميرشفيعي، رمضان حسن‌زاده، همايون مؤتمني، "نقش مديريت پژوهش در چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در 1404"، همايش منطقه‌اي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، آذر 87، واحد لاهيجان.
 35. محمدرضا اقبال، همايون مؤتمني، عباس رضايي، "مقايسه تئوريكي تجربي نقش فناوري اطلاعات در بهبود نظام مديريت منابع انساني"، همايش منطقه‌اي علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات، مهر 87، واحد ساري.
 36. حسين صادقي، اميرمسعود رحماني، همايون مؤتمني، "پنهاني‌سازي تصوير با استفاده از تابع آشوبlogistic map و درخت BST" ، همايش منطقه‌اي علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات، مهر 87، واحد ساري.
 37. بهارك شاكري اسكي، محمد عليشاهي، همايون مؤتمني، "فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش"، همايش منطقه‌اي علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات، مهر 87، واحد ساري.
 38. ناصر لاسمي، علي خسروزاده قمي، همايون مؤتمني، "بررسي نقش فناوري اطلاعات در هزاره سوم"، همايش منطقه‌اي علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات، مهر 87، واحد ساري.
 39. احمد ذاتي‌رستمي، ابوالقاسم بريماني، همايون مؤتمني، "تحول توسعه تجارت الكترونيك در ايران"، همايش منطقه‌اي علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات، مهر 87، واحد ساري.
 40. فرشيد مفيدنخعي، علي بهاري، ماندانا رودباري، علي پهلوان، همايون مؤتمني، "بررسي گيت دي‌الكتريك فوق نازك در نانوترانزيستورها و تاثير آن در تكنولوژي اطلاعات (IT)"، همايش منطقه‌اي علوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات، مهر 87، واحد ساري.
 41. كيومرث نيازآذري، همايون مؤتمني، رمضان حسن‌زاده، منوچهر نوروزي، "بررسي تاثير عوامل خانوادگي، اجتماعي، آموزشگاهي بر بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات :كاربردها و راهكارها، آذر 1388، واحد ساري.
 42. محمد صالحي، همايون مؤتمني، عباسعلي رنجبر، عباس رضايي، "بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات در نوآوري آموزش و پرورش"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات :كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، آذر 1388.
 43. محمد محمدزاده، حميد حسن‌پور، همايون مؤتمني، "شناسائي امضا دست‌نويس با استفاده از ويژگي‌هاي ساختاري"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات :كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، آذر 1388.
 44. همايون موتمني، ياسر غراياق زندي، حامد صمدي، "بررسي تأثير بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان ها"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات :كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، آذر 1388.
 45. ميثم هدايتي، محسن رحماني، حميدرضا حسيني، همايون موتمني، "نقش مديريت دانش در سازمان مجازي و نگرشي بر چالش ها و فوايد آن"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات :كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، آذر 1388.
 46. همايون مؤتمني، محمد صالحي، ابوالقاسم بريماني، مريم جوادي، "امكان سنجي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در برنامه درسي"، همايش ملي عصر اطلاعات و ارتباطات :كاربردها و راهكارها، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري، آذر 1388.
 47. محمد صالحي، همايون مؤتمني، محمد حاجي زاده و حسين فرجي، "بررسي ميزان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در كسب مهارتهاي اساسي زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري"، كنگره فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با رويكرد به زيست شهروندان، انجمن كامپيوتر ايران، خرداد 1389.
 48. حسين شيرگاهي، نجمه دانش، محدثه دانش و همايون مؤتمني، "تعيين كيفيت محصول زرشك براساس ويژگيهاي ميانگين و هيستوگرام طيفهاي رنگي بوسيله پردازش تصوير"، هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت 1389.
 49. همايون مؤتمني و احمد ذاتي‌رستمي، "ارائه مدلي براي هزينه مصرف انرژي، آلودگي و تعميرات در نيروگاه"، همايش تخصصي چشم‌انداز انرژي در ايران 1404، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، ارديبهشت 1389.
 50. همايون مؤتمني و محمدرضا اقبال،‌ "تاملي تعجب برانگيز بر ماندگاري كشورهاي توسعه يافته با استفاده از خودكفائي در مديريت توسعه انرژيهاي نوين"، همايش تخصصي چشم‌انداز انرژي در ايران 1404، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، ارديبهشت 1389.
 51. احمد ذاتي‌رستمي، همايون مؤتمني و محمدرضا اقبال، "تاملي در آناليز فني، سياسي و اقتصادي انرژي پايدار براي توسعه پايدار"، همايش تخصصي چشم‌انداز انرژي در ايران 1404، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، ارديبهشت 1389.
 52. همايون مؤتمني، محمدرضا اقبال و احمد ذاتي رستمي،  " ارزيابي رابطه مبادله صادراتي بخش كشاورزي با ساير بخشها در برنامه هاي توسعه 1404"، همايش ملي كشاورزي در ايران 1404، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، مهر 1389.
 53. مهدي چرمچيان و همايون مؤتمني، " طراحي الگوئي براي ترويج مراكز فناوري اطلاعات و ارتباطات روستائي در توسعه مناطق روستائي استان مازندران"، همايش ملي كشاورزي در ايران 1404، دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت، مهر 1389.
 54. همايون مؤتمني، " تاثیر فناوری نانو در بهره برداری اشتراکی از بیوماس"، همايش ملي نانو بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان، خرداد 1390.
 55. هادی کامفر، علیرضا خان­تیموری و همایون مؤتمنی، "استفاده از شبکه­های بیزی در مدلسازی کیفیت نرم­افزار"، همایش ملی فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه کردستان، تیر 1389.
 56. همایون مؤتمنی و ربابه خلیل­پور،"الگوریتمی برای رمزگشایی تصاویر رنگی برای تصاویر همزاد در دامنه­ی فوریه کسری"، دومین همایش منطقه­ای ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، واحد نکا، اردیبهشت 1391.
 57. فاطمه ناظریان و همایون مؤتمنی، "یک روش رمزگذاری تصویر دیجیتال بر مبنای الگوریتم آشوب با رویه جایگشتی"، دومین همایش منطقه­ای ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مهندسی، واحد نکا، اردیبهشت 1391.
 58. سارا محمدی، همایون مؤتمنی، بهرام علیزاده، "مدلسازی مکانیسم تحمل شوری سلول های گیاهی به کمک شبکه های پتری شی گرا سلسله مراتبی"، چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران، انجمن بیوانفورماتیک ایران، آبان 1391.
 59. سارا محمدی، همایون مؤتمنی، بهرام علیزاده، "مدلسازی مکانیسم دفاعی گیاه تحت تاثیر آنزیم سوپراکسیددیسموتاز به کمک شبکه های پتری شی گرا سلسله مراتبی"، دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران، انجمن ژنتیک ایران، خردادماه 1391.
 60. زينب قنبري كشتلي، همايون موتمني، جواد وحيدي، " مساله زمانبندي سيستم هاي بازبااستفاده ازتكنيك برنامه ريزي پويااولين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، واحد رودسر و املش، مهر 1392.
 61. محبوبه سوري، همايون مؤتمني، " قطعه بندي تصاويررنگي بااستفاده ازماشين بردارپشتيبان"، اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، واحد رودسر و املش، مهر 1392.
 62. حميدرضا حسن‌نژاد مرزوني، همايون مؤتمني، " انتخاب مدل معماري نرم افزاربااستفاده ازبرازش حداقل مربعات"، اولين همايش ملي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و بازيابي اطلاعات، واحد رودسر و املش، مهر 1392.
 63. مهناز حمزه‌نيا، نسيبه موسوي، مريم موسوي، همايون مؤتمني،‌" Evaluating of Data encryption metric in UML Sequence Diagram Using Fuzzy Petri Net،  همايش ملي مهندسي كامپيوتر و توسعه پايدار با محوريت شبكه هاي كامپيوتري، مدل سازي و امنيت سيستمها، موسسه آموزش عالي خاوران، آذر 1392.
 64. منصوره يونسي، مريم موسوي، مهناز حمزه‌نيا، همايون مؤتمني،"A New Executable Model for Software Architecture Based on Coloured Petri Net"، همايش ملي مهندسي كامپيوتر و توسعه پايدار با محوريت شبكه هاي كامپيوتري، مدل سازي و امنيت سيستمها، موسسه آموزش عالي خاوران، آذر 1392.
 65. منصوره يونسي، مريم موسوي، مرضيه نعمتي، همايون مؤتمني، Evaluating Efficiency of UML" Activity Diagram Using Coloured Petri Net"، همايش ملي مهندسي كامپيوتر و توسعه پايدار با محوريت شبكه هاي كامپيوتري، مدل سازي و امنيت سيستمها، موسسه آموزش عالي خاوران، آذر 1392.

 

کتاب ها : (ترجمه)

 1. سيستم هاي خبره، تأليف: کيت دارلينگتون انتشارات علوم رايانه ، چاپ اول 1381- چاپ دوم 1387.
 2.  گرافيک کامپيوتري، تأليف: پيترکولي، انتشارات علوم رايانه ، چاپ اول 1382- چاپ دوم 1386- چاپ سوم 1388.

کتاب : (تاليف)

 1. روش تحقيق در علوم و مهندسي ، تأليف: جواد وحيدي- همايون مؤتمني، انتشارات علوم رايانه ، چاپ اول پائيز 1392.
 2. طراحی الگوریتم، انتشارات علوم رایانه، 1394
 3. شبکه های پتری رنگی و CPN Tools، انتشارات علوم رایانه

عناوين پژوهشي:

 1. پژوهشگر برتر کشور در حوزه فناوری اطلاعات در سال 1392 (کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران)
 2. پژوهشگر برتر ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و شهر الکترونیک در سال 1393 (اولین سمینار توسعه ایران)
 3. پژوهشگر نمونه دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري در سالهاي 1384و1386و 1389.
 4. پژوهشگر نمونه منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1387و 1389.
 5. معاون پژوهشي برتر منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1388.
 6. مدير برتر پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1388.
 7. کسب رتبه سوم کشوري در رشته نرم ا فزارهاي علوم اسلامي در سال 1381 (مسابقات سراسري قرآن کريم و عترت)
 8. کسب رتبه دوم کشوري در رشته نرم افزارهاي علوم اسلامي در سال 1382 (مسابقات سراسري قرآن کريم و عترت)
 9. منتخب کشوري در رشته نرم افزارهاي علوم اسلامي در سال 1385 (مسابقات سراسري قرآن کريم و عترت)

 

طرح هاي پژوهشي :

 1. طرح پژوهشي با عنوان " سيستم ارزيابي مدل يادگيرنده هوشمند" . (مجري ، خاتمه يافته)
 2. طرح پژوهشي با عنوان "مدلسازي با شبکه هاي پتري" . (همكار اصلي ، خاتمه يافته)
 3. طرح پژوهشي با عنوان "طراحي و پياده سازي نرم افزاري مديريت فرآيند تشويق نويسندگان مقالات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي". (مجري ، خاتمه يافته)
 4. طرح پژوهشي با عنوان "طراحي و پياده‌سازي يك مدل امنيتي براي حفاظت از اسناد الكترونيكي در سامانه‌هاي بايگاني الكترونيكي" . (مجري ، خاتمه يافته)
 5. طرح پژوهشي با عنوان "بهينه‌سازي پرس و جوهاي كيفي در پايگاه داده توزيع شده بوسيله الگوريتم فازي ژنتيك" . (مجري ، خاتمه يافته)
 6. طرح پژوهشي با عنوان " ساخت و نصب چراغهاي روشنائي خورشيدي ". (همكار ، خاتمه يافته)
 7. طرح پژوهشي با عنوان "مقايسه روش تدريس سنتي با بكارگيري نرم افزار چت روم ال دا بر يادگيري زبان انگليسي دانش‌آموزان دوم راهنمائي مدارس هوشمند استان مازندران". (همكار اصلي، خاتمه یافته)
 8. طرح پژوهشي با عنوان "زمانبندي كارها در سيستـم محاسباتي گريـد با الگوريتم ابتکاری"، (مجري ، خاتمه يافته)
 9. طرح پژوهشي با عنوان "حل مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوريتم جستجوی گرانشی"، (مجري ، خاتمه يافته)
 10. طرح پژوهشی با عنوان"حل مسئله جدول زمانبندی دروس دانشگاهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک هوشمند"، (مجري ، خاتمه يافته)

فعاليتهاي پژوهشي:

 1. راه اندازي و تجهيز آزمايشگاههاي کامپيوتر آموزشکده فني حرفه اي سما دانشگاه آزاد اسلامي واحد آمل
 2. راه اندازي و نصب شبکه هاي کامپيوتر آزمايشگاه کامپيوتر مؤسسه آموزش عالي طبري بابل
 3. راه اندازي آزمايشگاه کامپيوتر جهاد دانشگاهي مازندران

 

سخنراني هاي علمي:

 1. سخنراني علمي با عنوان "شبکه هاي پتري" در دانشگاه آزاد آمل به مناسبت هفته پژوهش ، آذر 1384
 2. سخنراني علمي با عنوان " کاربرد شبکه هاي پتري در مهندسي نرم افزار" در آموزشکده فني محمودآباد به مناسبت هفته پژوهش، آذر 1385

کارگاه:

 1. کارگاه " روش تحقيق فني و مهندسي" ، شهريور 1383، دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان.
 2. کارگاه " مهارتهاي تعليم و تربيت (1)" ، اسفند 1384 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 3. كارگاه " نقش آموزش عالي در توسعه ملي" ، اسفند 1385 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 4. كارگاه "مديريت در آموزش عالي" ، خرداد 1386 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.
 5. كارگاه " مهارتهاي تعليم و تربيت(2)" ، تابستان 1386 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 6. كارگاه " مهارتهاي تعليم و تربيت(3)" ، زمستان 1386 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 7. كارگاه "كاربرد تكنولوژي آموزشي در كلاس" ، زمستان 1386، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 8. مدرس كارگاه "آشنايي با قوانين و آئين‌نامه‌هاي پژوهشي" ، تابستان 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 9. كارگاه "كتابخانه ديجيتال" ، تابستان 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 10. كارگاه "آمار مقدماتي" ، تابستان 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 11. كارگاه "روش تدريس پيشرفته" ، زمستان 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 12. مدرس كارگاه "آشنايي با قوانين و آئين‌نامه‌هاي پژوهشي" ، زمستان 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 13. مدرس كارگاه "آشنايي با قوانين و آئين‌نامه‌هاي پژوهشي" ، تابستان 1388 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 14. مدرس كارگاه "مهارتهاي تعليم و تربيت 2"،  پائيز1388، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 15. مدرس كارگاه "آشنايي با قوانين و آئين‌نامه‌هاي پژوهشي" ، تابستان 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا.
 16. مدرس كارگاه "شركت اعضاي هيات علمي در كنفرانسهاي بين‌المللي" ، تابستان 1389 ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس.
 17. كارگاه "ضرورت و جايگاه نظريه‌پردازي، نوآوري، نقد و مناظره در علوم انساني" ، تابستان 1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 18. مدرس كارگاه "مهارتهاي تعليم و تربيت 3"،  پائيز1389، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري.
 19. کارگاه "How to Publish a Scientific Journal Article"، پائیز 1390، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

 

 

 

 

 

 

 


میزان بازدید: 1085   امتیاز این صفحه: 0

عضویت در خبرنامه

آمار بازدید       امروز: 1717    ديروز: 4080    اين ماه: 70345    تاکنون : 2983338